FiraJul.nu är Sveriges mest omfattande webbplats om julen.

Här finns allt för julen: julens traditioner, recept, pyssel, reportage, julens trender och Sveriges största samling av julmarknader.

Tanken på en webbplats om julen föddes inför julen 2004. Då började arbetet med att bygga upp en webbplats och samla information till den. Sedan starten har vi bytt utseende några gånger men tror att vi har hittat en bra form inför julen 2009, och det är i sin nya kostym som du ser webbplatsen idag.

FiraJul.nu drivs av Agnes Hedberg, som också driver mediabyrån Wera Media i Linköping. Tillsammans med frilansare och andra intresserade fylls webbplatsen på med ny information hela tiden. Vi har genom åren haft över 500.000 besökare och får ständigt brev om hur uppskattat innehållet hos oss är.

Vill du veta mer, inleda ett samarbete eller saknar någon information? Kontakta oss!

Om FiraJul.nu
måndag 12 november 2018
  • Öka texttorlek
  • Återställ textstorlek
  • Minska textstorlek
     Startsida Välgörenhet och omsorg

Välgörenhet och omsorg

De allra flesta av oss har det oförskämt bra och kan fira jul med våra nära och kära, köpa julklappar till våra barn och frossa i julmat. För andra är julen mest en plåga; för de som är ensamma eller sjuka, de som inte har råd att köpa julmat till familjen, barnen vars föräldrar firar julen med att vara berusade. Många människor i världen kan inte fira jul alls då de är på flykt från krig eller naturkatastrofer. Vill du göra något för dem som inte har det lika bra som du finns det ett flertal organisationer du kan kontakta och stödja i deras arbete. Här finner du ett urval, men det finns naturligtvis flera.


Klicka på organisationernas namn och du kommer till deras respektive webbplatser direkt.

BRIS
BRIS är en ideell organisation som lever på privatpersoners och företags goda vilja. BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet. 
BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Kärnan i BRIS verksamhet är Barnens hjälptelefon dit barn och ungdomar upp till 18 år anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd från en vuxen. (Källa: BRIS hemsida)

Svenska kyrkan
Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt. De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär. Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp. 
(Källa: Svenska kyrkans hemsida)

Radiohjälpen
Radiohjälpen är en stiftelse som ägs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Stiftelsens uppdrag är att "samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitära ändamål". Enligt stadgarna innebär detta två saker: Att samla in pengar men också att informera om varför, vilka behov som finns och hur pengarna sedan används. Radiohjälpens uppgift är att förmedla kunskap och skapa förståelse och solidaritet med behövande. (Källa: Radiohjälpens hemsida)

UNICEF
UNICEF (the United Nations Children's Fund) arbetar på uppdrag av FN för att förverkliga barns rättigheter. Sedan 1946 har vi kämpat för alla barns rätt till överlevnad, trygghet, utveckling och inflytande. Över hela jorden arbetar vi med att bilda opinion, påverka politiker, samla in pengar och skaffa fram materiella resurser för att kunna förändra barns liv. (Källa: UNICEFs hemsida)

Stadsmissionen
Stockholms Stadsmissions verksamhetsidé är att "utifrån en kristen människosyn utmana och komplettera samhällets insatser för utsatta grupper. Det innebär att i handling aktivt agera för att Stockholm ska bli en mänskligare stad för alla." (Källa: Stadsmissionens hemsida)

Länkarna
Länkarna är en opolitisk, icke religiös ideell frivilligorganisation, som står öppen för alla som vill göra ett ärligt försök att komma ifrån sitt missbruk.
(Källa: Länkarnas hemsida)

Barncancerfonden
Barncancerfondens uppgift är att samla in medel för att förebygga och bekämpa cancersjukdomar hos barn samt att arbeta för en bättre vård- och livssituation för cancerdrabbade barn och deras familjer.
Barncancerfonden drivs uteslutande med hjälp av gåvor från privatpersoner och företag, och får inga bidrag från vare sig stat, kommun eller landsting. Sedan starten 1982 har Barncancerfonden bidragit till forskningen inom barncancer med närmare 835 miljoner kronor. (Källa: Barncancerfondens hemsida)

Röda Korset
Röda Korset är en världsomspännande organisation som arbetar med humanitärt hjälparbete. Vårt mål är att förhindra och lindra mänskligt lidande, oavsett vem det drabbar och hur det än uppstår. Röda Korset finns i nästan hela världen, med 185 föreningar i lika många länder. (Källa: Röda Korsets hemsida)

SOS-barnbyar
SOS-Barnbyar är världens största organisation som tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning.
Utöver våra barnbyar driver vi också skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. Dessutom arbetar vi i barnbyarnas närområden med att försöka förhindra att barn överges på grund av bland annat sjukdom och fattigdom. SOS-Barnbyar är politiskt och religiöst obunden och arbetar långsiktigt för att förverkliga Fn:s barnkonvention. Omkring en miljon människor får varje år hjälp genom SOS-Barnbyar. (Källa: SOS-barnbyars hemsida)

Lions
Lions är en av världens största hjälporganisationer med 1,3 miljoner medlemmar. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika samhälls- och hjälpprojekt för att göra världen till en bättre värld att leva i. Lions förbättrar livskvaliteten för människor lokalt, nationellt och internationellt. Hjälpen sker från människa till människa och styrs av lokala behov, då nätverket av medlemmar i Lions finns i 200 länder. (Källa: Lions hemsida)

Plan Sverige
Plan är en av världens största och äldsta internationella barnrättsorganisationer som arbetar för att barns rättigheter erkänns, respekteras och efterlevs. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och bedriver insamling i Sverige för att kunna finansiera, stödja och vidareutveckla Plans arbete för barn i utsatthet runt om i världen. På Plans kontor i Stockholm arbetar ca 50 anställda och vi har över 70 000 faddrar runtom i Sverige. (Källa: Plan Sveriges hemsida)